Skorstensfolket Göteborg Arne Samuelsson AB
Kontakta oss per telefon

Om Skorstensfolket Göteborg
Arne Samuelsson AB

Skorstensfolket Göteborg är ett familjeföretag som etablerades 1968. Då bildades en förening som kallades Förenade Skorstenar. Sedemera utökades antalet entreprenörer och föreningen ändrade då namn till Skorstensfolket Sverige AB. Vi har alltså lång erfarenhet inom branschen och är alltid måna om att utföra arbetet till kundens bästa. Våra anställda medarbetare är skickliga murare och hantverkare.

Vårt arbetsfällt är allt inom skorstensbranschen: Industriskorstenar, nyinstallationer, reparationer och tätning av rök- och ventilationskanaler. Även rensning av kök och badrum utför vi, detta för att få ett fungerande luftflöde i dessa utrymmen.

Ovanstående arbeten har vi utfört i bostadsrättsföreningar och villor i Göteborg med omnejd i 40 år. I samband med dessa arbeten har vi utöver egna anställda tillgång till olika yrkesgrupper såsom VVS, el, plåtslageri, snickeri samt måleri.

Vårt arbete är ISO-certifierat enligt ISO 9001:2000 och vi ger 10 års garanti på utfört arbete. Våra produkter har Byggproduktcertifikat eller är typgodkända alt. CE-märkta.

Alla skorstensarbeten som Skorstensfolket Göteborg Arne Samuelsson AB utför besiktigas och kontrolleras av opartisk behörig besiktningsman t.ex. Skorstensfejarmästaren.

Therese Samuelsson - Skorstensfolket Göteborg

Therese Börjesson Samuelsson

0705-97 58 00

Civilingenjör

Certifierad kvalitetsansvarig för nybyggnad och ombyggnad

Referenser
Vi, Skorstensfolket Göteborg Arne Samuelsson AB, har många referenser för väl utfört arbete. Vänligen kontakta oss så skickar vi mer än gärna över dessa till er.
Skorstensfolket Göteborg - ISO Kaern och Schädlermetoden Skorstensfolket Göteborg är behörig skorstensentreprenör